Vår kompetanse, din styrke!
Vi vil hjelpe deg å skape en sunn og lønnsom bedrift med trygge og gode arbeidsplasser!

Økonomisk Rådgivning

Tett på - i gode og dårlige tider!

Økonomi består av både opp- og nedturer. Vi i RFIG skal være med deg hele veien. Gjennom tett samarbeid og personlig oppfølging, skal vi lære deg og din bedrift best mulig å kjenne. Som rådgivere ønsker vi å kunne bidra til å sikre en mest mulig positiv utvikling i medgangstider, og – ikke minst – hjelpe deg å snu en negativ utvikling nå det butter litt i mot. RFIG AS kan bistå deg på en rekke områder.

Våre rådgivere kan gi deg veiledning i optimal tilpasning av selskapsform. Driftens art, kapital, eierskap, risiko, skatt og uttaksmodeller er avgjørende for valg av selskapsform. Her er forklaringene på de forskjellige selskapsforkortelsene:

 • AS - Aksjeselskap
 • ANS - Ansvarlig selskap
 • DA - Selskap med delt ansvar
 • ENK - Enkeltpersonforetak
 • BA - Selskap med begrenset ansvar
 • IS - Indre selskap
 • Sameier

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om fordeler og ulemper ved de forskjellige selskapsformene.

Det er en kjennsgjerning at vi svært sjeldent når høyere mål enn de vi setter oss. Som eier eller leder av en bedrift, tipper vi derfor at du er ganske opptatt av at målene er ambisiøse nok. Vi kan hjelpe deg med å etablere fornuftige forretningsmål, og - ikke minst - utvikle de verktøyene som skal til for å nå dem.

Vi har flere rådgivere på huset som vet hva det vil si å starte og drive egne bedrift. Vi kan hjelpe deg å få det formelle rundt etableringen på plass. Det er mange hensyn å ta. Vedtekter og selskapsavtaler skal tilpasses etableringsintensjonen og aksjonæravtaler må vurderes og formuleres. Vi kan hjelpe deg fra A-Å under etableringen, og bruker vårt nettverket der hvor vår kompetanse begrenses i avtaleregelverket.

Vår kompetanse baserer seg på både utdannelse og erfaring, noe som gir oss et optimalt grunnlag for å bistå deg i det du måtte ha behov for. I samarbeid med deg kan vi utarbeide forretningsplan, budsjetter og beregne likviditetsbehov.

Vi kan i samarbeid med deg utarbeide søknader og økonomisk dokumentasjon. Vi kjenner de fleste søknadsprosesser for offentlige tilskudd og skattefunn. Vi har fokus på effektive administrative rutiner. Det er mange oppgaver i oppstartfasen av en bedrift, og vi kan hjelpe bedriften din til å optimalisere rutiner slik at tid og penger får full utnyttelse allerede fra oppstarten.

Vi kan bistå med verdivurdering av ditt selskap.

 • Salg av selskap
 • Kjøp av selskap
 • Generasjonsskifte
 • Arv
 • Vurdere porteføljer og deler av selskap

De fleste bedriftseiere og ledere vet hvordan det går med bedriften. Sånn cirka.

BLI SIKKER! Gjør analysene og skap gode verktøy for å sikker styring av bedriften. Det skaper trygghet for alle!

Som styresekretær kan RFIG AS gi ditt styre faglig tygde og profesjonalitet. Vi kan bistå og avlaste generalforsmlingen, styret og den daglige ledelsen med de mange oppgaver som pålegges dem.

Som styresekretær vil RFIG AS bistå med å:

 • Forberede, lage innkallinger og protokoller for bedriftens generalforsamling
 • Føre og arkivere protokoller for styret
 • Støtte styret gjennom erfaring og faglig kunnskap innenfor økonomi og personal
 • Organisere møteplan med faste saker og årsplansaker – innkalling til møtene
 • Gi viktig støtte for daglig leder gjennom å:
  • Sørge for at møter og saker kommer på agendaen og protokolleres
  • Være en sparringspartner på enkeltområder og ved behov
  • Gi trygghet som en samarbeidspartner som kjenner bedriften på ledernivå

 

Generalforsamlingen

 • Består av eierne i selskapet
 • Velger virksomhetens styre

Styret

 • Har det formelle ansvaret for å organisere virksomheten
 • Skal utvikle selskapets strategi
 • Forvalte verdier
 • Ansette daglig leder og nøkkelpersoner

Daglig leder

 • Skal drive selskapet i den retning styret har vedtatt og innenfor de fullmakter styret har gitt
 • Rapporterer tilbake til styret slik at styret har god innsikt i driften og et godt grunnlag for å ta beslutninger

Eier som også er daglig leder og styreleder

 • Vil ha nytte av en styresekretær som sørger for at enestyret overholder de formkrav som stilles
 • Vil ha nytte av en styresekretær som sørger for at møter og saker kommer på agendaen og protokolleres
 • Vil ha nytte av en sparringspartner på enkeltområder og ved behov
 • Vil ha trygghet i en samarbeidspartner som kjenner bedriften på ledernivå

Regnskapsførerne i Grenland AS har dyktige medarbeidere som kan påta seg rollen som din forretningsfører på en profesjonell måte. Vi har den nødvendige erfaring og kompetanse, vi opptrer diskret og er alltid hundre prosent til å stole på.

Vår jobb er å gi deg det beste grunnlaget for å lykkes i det du driver med. Her er litt av det vi kan bidra med:

Analyser:

Vi foretar ulike analyser for å se på bedriftens stilling. Dette kan være verdsettinger i forbindelse med kjøp eller sammenslåinger. En likviditetsanalyse kan brukes for å se på overlevelsesgrunnlaget i kritiske faser eller som planleggingsverktøy i vekstfaser.

Planleggingsverktøy:

Vi tror at ingen når mål som er høyere enn det man har satt seg.  Vi vet også at alle som driver bedrift er målstyrte mennesker. Vi ønsker å hjelpe deg å utvikle de verktøyene som skal til for å nå dine mål. For oss er et budsjett en vital del av bedriftsplanlegging og bedriftsutvikling.

Styringsverktøy:

Vi ønsker å utvikle regnskapet til å være et godt styringsverktøy for deg i din daglige drift. Regnskapet gir deg løpende oppdatering på status i forhold til planer og budsjett. Vi kan også bryte ned informasjonen i regnskapet til og også gi deg god målstyring i forhold til resultater i prosjekter og avdelinger. God kommunikasjon er nøkkelen til et oversiktlig og nyttig regnskap.

Økonomi består av både oppturer og nedturer. Vi i RFIG AS er med deg hele veien. Vi vil alltid være tett på i krevende faser, og vil alltid jobbe for best mulig samarbeid og oppfølging - i både gode og dårlige tider.

Flere tjenester

Vi ønsker å være din økonomiske samarbeidspartner og rådgiver. Vår jobb er å gi deg det beste grunnlaget for å lykkes i det du driver med, og vi kan hjelpe deg med:

 • Korte og presise rapporter om regnskapsmessig status og nøkkeltall
 • Gjennomgang av bedriftens rutiner
 • Likviditetsstyring
 • Å avdekke muligheter og mål i en oppsummeringssamtale

Regnskapsførerne i Grenland AS har dyktige medarbeidere som kan fylle rollen som styresekretær på en profesjonell måte. Vi har den nødvendige erfaring og kompetanse, vi opptrer diskret og er alltid hundre prosent til å stole på.

Personalområdet krever betydelig kunnskap om lover og regelverk som alle ledere må forholde seg til. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for våre kunder på dette området.

Lønns- og personalregelverket preges ofte av mange og hyppige endringer. Det stiller høye krav til oss som arbeider med dette. Behovet for faglig oppdatering er stort og kontinuerlig.

Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte. Vi har fokus på optimal tilpasning for skattemessig posisjon. Vi kan regelverket, holder oss oppdatert på endringer, og kan bistå deg med:

 • Bedriftsrådgivning og finansiell rådgivning i skattemessige spørsmål
 • Skatteplanlegging
 • Beregning av skatt
 • Generell skatterådgivning

Regnskapsførerene i Grenland AS utfører årsoppgjør og regnskapsavslutning for alle selskapsformer - AS, ANS, DA og ENK. Vi bistår med:

 • Utarbeidelse av årsoppgjør med noter
 • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter for
 • Skatteberegning
 • Kontroll av skatteoppgjør

Kurs

 1. Kom og delta på våre minikurs
 2. Maks 5 deltakere
 3. Kursene kan tilpasses din bedrift og benyttes som opplæring

Kursområder:

Unge næringsdrivende
Lønn, skatt og ligning
Regnskapsforståelse
Ledelse og Personalansvar
Budsjett og forretningsplan
Ikt / Uni Micro

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×