Endringer i permitteringsreglene

Del på:

Antall lønnspliktdager for arbeidsgiver har økt, og lønnskompensasjonen for permitterte er fjernet.

For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september skal arbeidsgiver betale lønn til permitterte i 10 dager etter utløpet av varslingsperioden.

Samtidig avvikles ordningen med lønnskompensasjon for dag 3 – 20 i permitteringsperioden.

ARBEIDSGIVERPERIODEN

Arbeidsgiverperioden ved permittering ble redusert fra 15 til 2 dager med virkning fra 20. mars. Endringen ble gjort for å imøtekomme de store permitteringsbehovene i forbindelse med koronakrisen, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere.

Etter hvert som helsemyndighetene fikk kontroll på smittespredningen og myndighetene forventet at flere permitterte kom tilbake i jobb, fremmet regjeringen forslag om å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 2 til 10 dager for nye permitteringer fra 1. september. Forslaget ble vedtatt i juni.

Når varslingsperioden er over starter arbeidsgiverperioden med lønnsplikt, og permitteringen regnes som iverksatt. For at arbeidsgiver skal omfattes av reglene om arbeidsgiverperiode på 2 dager, må varslingsperioden for den kommende permitteringen være over senest 30. august – slik at permitteringen iverksettes 31. august. Permitteringen er med andre ord iverksatt før 1. september.

I den forbindelse er det viktig å være klar over at arbeidsgiver normalt skal gi arbeidstakerne skriftlig varsel på 14 kalenderdager. 

PERMITTERTE MISTER RETTEN TIL LØNNSKOMPENSASJON FOR DAG 3 – 20 I PERMITTERINGSPERIODEN

Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18 dagers lønnskompensasjonsordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne i forbindelse med at arbeidsgivers lønnsplikt ble redusert til 2 dager fra 20. mars.

Når arbeidsgivers lønnsplikt øker fra 2 til 10 dager med virkning fra 1. september, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. På bakgrunn av dette avvikles den midlertidige ordningen med 18 dagers lønnskompensasjon fra 1. september.

Du kan lese mer om de oppdaterte reglene for permittering hos Regnskap Norge:
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-i-permitteringsreglene-fra-1.-september/?fbclid=IwAR0V5uyD7Qyg0lTQbl_bVNLult1pVq2neHPufxbOpWBdFde6E8PnYeTdq4k

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×